Հաշվետվություն

Դրամական հոսքեր 2021թ. III եռամսյակ

Հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

դրամական հոսքեր 2021թ. 1-ին եռամսյակ

Ներքին Գնահատման Հաշվետվության 2019-2020ուստարի

դրամական հոսքեր 2020թ. IVեռամսյակ

    Բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ2020

դրամական հոսքեր 2020 I կիսամյակ

Հաշվետվություն 2020 I եռամսյակ

հաշվետվություն 2019թ. IV եռամսյակ

բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ 2020թ.

հաշվետվություն 2019թ. 3-րդ եռամսյակ

հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ 2019թ.

նախահաշիվ 2019

ֆինանսական հաշվետվություն I եռամսյակ 2019

գնումների պլան2019

հաստիքացուցակ 2019

դրամական հոսքեր 4-րդ եռամսյակ 2018թ

2019 թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

Դրամական միջոցների հոսքեր 3-րդ եռամսյակ2018

դրամական հոսքեր 2-րդ եռամսյակ 2018թ

դրամական հոսքեր 1-ին եռամսյակ2018թ

Դրամական հոսքեր տարեկան ճշտգրտված 2017թ

Դրամական հոսքեր տարեկան

2018 բյուջեյի նախագծի արձանագրություն

2018թ. բյուջեի նախագծի փոփոխություն

դրամական հոսքեր

Ծրագրային ցուցանիշներ

շեղումներ

բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ 2018թ.

դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն

ֆինանսատնտեսական գործունեութան հաշվետվություն

ծրագրային ցուցանիշներ

հաշվետվություն 2017թ.-ի 1-ին եռամսյակ

գնման պլան

տարեկան հաշվետվություն 2016թվական

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ.

2017թ.բյուջեի նախագիծ

հաստիքացուցակ 2017